Refleksje na temat stanu wojennego oraz różnic między życiem w latach 70. i 80. a współcześnie

Wprowadzenie stanu wojennego – ograniczenie prawa przemieszczania się – odbiór społeczny stanu wojennego – trudności aprowizacyjne.

Opis

Refleksje na temat stanu wojennego oraz różnic między życiem w latach 70. i 80. a współcześnie

Świadek Historii| Danuta Wójcik () Głuchołazy

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_danuta_wojcik.mp3