Refleksje byłego posła na Sejm RP o powstawaniu organizacji mniejszości niemieckiej i tożsamości narodowej

Refleksje na temat tożsamości narodowej – zakładanie organizacji mniejszości niemieckich w Łubowicach i Polskiej Cerekwi – doświadczenia z okresu działalności poselskiej.

Opis

Refleksje byłego posła na Sejm RP o powstawaniu organizacji mniejszości niemieckiej i tożsamości narodowej

Świadek Historii| Bruno Kosak (1936) Kędzierzyn-Koźle

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_bruno_kosak.mp3