Reakcja mieszkańców Grabiny na wybór Jana Pawła II

Reakcja mieszkańców Grabiny na wybór Jana Pawła II

Opis

Reakcja mieszkańców Grabiny na wybór Jana Pawła II

Świadek Historii| Magdalena Dziony (1942) Grabina

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/magdalena-dziony.mp3