Przyspieszona kariera szkolna

Edukacja po wojnie rozpoczęła się w listopadzie 1945 roku. Podczas wojny znajdował się w nim lazaret rezerwy. Pierwszym dyrektorem był Władysław Chudzik. Po lekacjach odrabiało się prace domową, a potem wychodziło się na podwórko. Nie prowadzono szkolnych kół zainteresowań. Przygotowywano przedstawienia/akademie. Świadek wspomina wystawienie „Zemsty”. W 1945/1946 uczniowie nie mieli do dyspozycji podręczników, korzystano z tych przedwojennych. Świadek pochodzi z Dubna. Ukończył tam drugą klasę szkoły powszechnej, ukończył I półrocze trzeciej klasy. Świadek wspomina niski poziom edukacji, przeniesiono go do czwartej klasy. Zdał egzamin do klasy piątej. Rozpoczął pracę jako nauczyciel, nauczał języka rosyjskiego, wychowania fizycznego, prowadził drużynę harcerską.

Opis

Przyspieszona kariera szkolna

Świadek Historii| Longin Dąbrowski ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/09/0efa0a38bef4af888ef5ec0e97272626.mp3