Przykłady powojennej dyskryminacji Ślązaków

Degradacja i zwolnienie z pracy – nie zdanie matury – represje ze strony MO – przynależność Ślązaków do PZPR.

Opis

Przykłady powojennej dyskryminacji Ślązaków

Świadek Historii| Manfred Dzumla (1943) Strzeleczki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/tillizek_3.mp3