Przyjechałam do Polski z Wilna w 1965 roku

Dzieciństwo przed wojną na Wileńszczyźnie – edukacja w szkołach w ZSRR – emigracja z Wilna do Polski – stan wojenny w Polsce – ocena transformacji ustrojowej

Opis

Przyjechałam do Polski z Wilna w 1965 roku

Świadek Historii| Krystyna Pyza (1941) Wymysłów

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/baka_1.mp3