Przeżycia z czasów II wojny światowej na Kresach Wschodnich i przesiedlenie na Śląsk

Początek II wojny światowej w Pokropiwnej na Kresach Wschodnich – obawy przed wysiedleniem – okupacja niemiecka – przesiedlenie na Śląsk (warunki transportu) – skutki szabru na Śląsku.

Opis

Przeżycia z czasów II wojny światowej na Kresach Wschodnich i przesiedlenie na Śląsk

Świadek Historii| Maria Bonikowska (1928) Bąków

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Maria_Bonikowska.mp3