Przesiedlenie ze Złoczowa na Śląsk

Przesiedlenie z Kresów Wschodnich na Śląsk: rozproszenie ludności, warunki transportu – dezintegracja rodziny – Opole krótko po wojnie.

Opis

Przesiedlenie ze Złoczowa na Śląsk

Świadek Historii| Adolf Świdrak (1931) Opole

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_adolf_swidrak.mp3