Przed jak i powojenne życie mieszkańców Wałbrzycha

Pani Ewa opowiada o dziejach swojej rodziny, dziadków oraz rodziców którzy przeżyli II Wojnę Światową w Wałbrzychu. Jak wyglądały czasy powojenne, jak byli traktowani Niemcy, którzy pozostali w swojej ojczyźnie.

Opis

Przed jak i powojenne życie mieszkańców Wałbrzycha

Świadek Historii| Ewa Chomicz () Wałbrzych

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2024/01/Ewa-Chomicz.mp3