Przed i podczas wojny w Zawadzkiem

Zajęcia dzieci przed wojną – los Górnoślązaków wywiezionych do ZSRR

Opis

Przed i podczas wojny w Zawadzkiem

Świadek Historii| Osoba anonimowa () Zawadzkie

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/12_cz1.mp3