Prowadzenie prywatnego zakładu murarsko-betoniarskiego w okresie PRL

Kolejne etapy zyskiwania kwalifikacji zawodowych – prowadzenie prywatnego przedsiębiorstwa i związane z tym trudności urzędowe – poszerzanie zakresu działalności gospodarczej – przebieg nadzoru budowalnego – największe zrealizowane projekty.

Opis

Prowadzenie prywatnego zakładu murarsko-betoniarskiego w okresie PRL

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1945) Strzeleczki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/cebula1.mp3