Praca na gospodarstwie rolnym

Prowadzenie gospodarstw rolnych po wojnie: dostawy obowiązkowe, piętnowanie kułaków – udział w pochodach pierwszomajowych – mechanizacja rolnictwa w latach 60. i 70. – zakładanie spółdzielni produkcyjnych

Opis

Praca na gospodarstwie rolnym

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1941) Wierzch

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/13_cz2.mp3