Powojenna codzienność w Śmiczu (powiat prudnicki)

Powrót z ewakuacji na Śląsk – poznawanie języka polskiego w szkole – rozrywka po wojnie: zabawy, wycieczki – praca na gospodarstwie – powojenne kontakty z dawnymi robotnikami przymusowymi.

Opis

Powojenna codzienność w Śmiczu (powiat prudnicki)

Świadek Historii| Agnieszka Chlebik (1932) Śmicz

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_agnieszka_chlebik.mp3