Poszukiwanie miejsca

Świadek opowiada o trudnych początkach w nowym kraju. Opowiada o trudach w komunikacji językowej.

Opis

Poszukiwanie miejsca

Świadek Historii| Relacja anonimowa ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Relacja-anonimowa.mp3