Polonizacja imion i nazwisk w USC w Reńskiej Wsi

Zmiany imion i nazwisk

Opis

Polonizacja imion i nazwisk w USC w Reńskiej Wsi

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1936) Reńska Wieś

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/roksztajn.mp3