Polityka wobec Ślązaków i śladów niemieckości regionu po wojnie

Relacje ludności miejscowej z napływową – dyskryminacja Ślązaków – usuwanie śladów niemczyzny.

Opis

Polityka wobec Ślązaków i śladów niemieckości regionu po wojnie

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1939) Kup

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/niesporek_2.mp3