Podczas wojny w Starych Siołkowicach

Wkroczenie Armii Czerwonej – zaopatrzenie w żywność podczas przejścia frontu – choroby i infekcje – pochówki i ekshumacje poległych żołnierzy – forsowanie Odry między Starymi Siołkowicami a Golczowicami – losy ojca w Wehrmachcie – sytuacja na Ukrainie – walki w Prusach Wschodnich.

Opis

Podczas wojny w Starych Siołkowicach

Świadek Historii| Hubertus Pampuch () Dobrzeń Wielki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/pampuch.mp3