Po przesiedleniu z Kresów Wschodnich do Bąkowa niedaleko Kluczborka

Przesiedlenie z Kresów Wschodnich na Śląsk – relacje przesiedleńców w ludnością miejscową – edukacja po wojnie – życie kulturalne na wsi po wojnie – pomoc z UNRAA – zajęcia i zabawy dziecięce.

Opis

Po przesiedleniu z Kresów Wschodnich do Bąkowa niedaleko Kluczborka

Świadek Historii| Maria Małysa (1938) Bąków

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_maria_malysa.mp3