Po przesiedleniu do Bąkowa (powiat kluczborski)

Przesiedlenie z Kresów Wschodnich na Śląsk – osiedlenie w Bąkowie – kwaterowanie przesiedleńców w domach Ślązaków – skutki szabru na Śląsku – tęsknota za utraconymi stronami rodzinnymi.

Opis

Po przesiedleniu do Bąkowa (powiat kluczborski)

Świadek Historii| Maria Bonikowska (1928) Bąków

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_maria_bonikowska.mp3