Piotrowice k. Katowic podczas II wojny światowej

Wybuch wojny i wkroczenie Wehrmachtu na polski Górny Śląsk – edukacja szkolna podczas wojny – okupacja radziecka – trudności aprowizacyjne pod koniec wojny – edukacja szkolna po wojnie – rozwój kariery zawodowej

Opis

Piotrowice k. Katowic podczas II wojny światowej

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1926) Mikołów

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/sikora-hycki-anonim.mp3