Pierwsze lata po wojnie w okolicach Głogówka

Język niemiecki krótko po wojnie – wysiedlenia Niemców – weryfikacja narodowościowa – akcja osiedleńcza – relacje ludności miejscowej z napływową – piętnowanie Ślązaków na studiach.

Opis

Pierwsze lata po wojnie w okolicach Głogówka

Świadek Historii| Karol Urban (1936) Głogówek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/plangfort-odniemczanie.mp3