Pielgrzymki na Górę św. Anny po wojnie

Dotarcie na Górę św. Anny – nocleg na miejscu – obrzędy religijne.

Opis

Pielgrzymki na Górę św. Anny po wojnie

Świadek Historii| Maria Sobota (1932) Śmicz

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_maria_sobota.mp3