Pielgrzymki do Przydroża jako wyraz wdzięczności za przeżycie II wojny światowej

Procesje do Przydrorza – okupacja radziecka – niewybuchy.

Opis

Pielgrzymki do Przydroża jako wyraz wdzięczności za przeżycie II wojny światowej

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1931)

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_osoba_anonimowa_08.mp3