Pielgrzymka Jana Pawła II na Górę św. Anny

Opis

Pielgrzymka Jana Pawła II na Górę św. Anny

Świadek Historii| Felicyta Augustyn (1964) Grabina

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/felicyta-augustyn.mp3