Opieka nad drużyną harcerską w Pogórzu

Założenie drużyny harcerskiej – zbieranie ślimaków – obóz w Pokrzywnej.

Opis

Opieka nad drużyną harcerską w Pogórzu

Świadek Historii| Gabriela Glacza (1948) Pogórze

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_cz2.mp3