Okupacja sowiecka w Kolanowicach

Działania Armii Czerwonej wobec ludności cywilnej Śląska – stanowisko dowództwa sowieckiego wobec nadużyć wojska.

Opis

Okupacja sowiecka w Kolanowicach

Świadek Historii| Anna Gruszka (1936) Kolanowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02cz2.mp3