Okupacja sowiecka w Dziergowicach

Ewakuacja przed Armią Czerwoną – brak żywności – Sowieci wobec Ślązaków – rekwizycje mienia prywatnego – wkroczenie Armii Czerwonej – zniszczenia po przejściu frontu – wkroczenie Armii Czerwonej

Opis

Okupacja sowiecka w Dziergowicach

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1924) Dziergowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_04_N_N_D_Chrzonszcz.mp3