Okupacja radziecka i pierwsze lata po wojnie w Rozmierce

Okupacja radziecka w Rozmierce – losy wywiezionych do ZSRR Górnoślązaków – edukacja szkolna krótko po wojnie

Opis

Okupacja radziecka i pierwsze lata po wojnie w Rozmierce

Świadek Historii| Józef Hornik (1938) Kadłub

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Jozef_Hornik_grupa_strzelce.mp3