Okupacja radziecka Głogówka

Okupacja radziecka – ewakuacja przed frontem – służba Ślązaków w Wehrmachcie.

Opis

Okupacja radziecka Głogówka

Świadek Historii| Józef Gretszla () Głogówek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/jozef_gretszla.mp3