Okupacja niemiecka i radziecka polskiej części Górnego Śląska

Służba Górnoślązaków w Wehrmachcie – Volkslista – obozy jenieckie – niebezpieczeństwa i rozrywki dnia codziennego podczas wojny – ewakuacja przed Armią Czerwoną – okupacja radziecka – okupacja niemiecka – okupacja radziecka – rekwizycja mienia.

Opis

Okupacja niemiecka i radziecka polskiej części Górnego Śląska

Świadek Historii| Marta Pierchała (1925) Rybnik

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_Marta_Pierchala.mp3