Okoliczności wybuchu i końca II wojny światowej w Tarnowskich Górach

Wybuch wojny i początek okupacji niemieckiej – wychowanie dzieci – naloty — wywózki Górnoślązaków do ZSRR – w Polsce Ludowej.

Opis

Okoliczności wybuchu i końca II wojny światowej w Tarnowskich Górach

Świadek Historii| Edmund Mańka (1929) Tarnowskie Góry

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/rkozlowski-edmund-manka.mp3