Ograniczenia podczas stanu wojennego

Godzina policyjna – trudności aprowizacyjne – dostawy obowiązkowe

Opis

Ograniczenia podczas stanu wojennego

Świadek Historii| Maria Olszenka (1930) Kujawy

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_maria_olszenka.mp3