Ograniczenia i trudności podczas stanu wojennego

Reakcje na ogłoszenie stanu wojennego – godzina milicyjna – aresztowania – słaba aprowizacja – utrudnienia w przemieszczaniu się po kraju.

Opis

Ograniczenia i trudności podczas stanu wojennego

Świadek Historii| Krystyna Kicińska (1942) Wymysłów

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/baka_2.mp3