Ogólna sytuacja na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej i krótko po jej zakończeniu

Okupacja niemiecka polskiego Górnego Śląska – pochody pierwszomajowe po wojnie – Niemcy wobec partyzantów na Śląsku podczas wojny – życie codzienne po zakończeniu wojny.

Opis

Ogólna sytuacja na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej i krótko po jej zakończeniu

Świadek Historii| Ryszard Ostrowski (1929) Jastrzębie Zdrój

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/ryszard-ostrowski.mp3