Odniemczanie, polonizacja i kontakty z krewnymi z Niemiec w okresie PRL

Odniemczanie – zakaz nauczania języka niemieckiego – zmiany imion i nazwisk – akcja osiedleńcza – relacje ludności miejscowej z napływową.

Opis

Odniemczanie, polonizacja i kontakty z krewnymi z Niemiec w okresie PRL

Świadek Historii| Alojzy Kokot (1936) Dobrzeń Wielki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kubisfarys-kokot-odniemczanie.mp3