Obyczaje oraz tradycje Śląska Opolskiego

Życie religijne – procesje polne – dożynki – rozrywka – wesela.

Opis

Obyczaje oraz tradycje Śląska Opolskiego

Świadek Historii| Elżbieta Cicha (1930) Wierzch

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_elzbieta_cicha.mp3