O śląskich tradycjach

Uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej, kuchnia śląska i kresowa.

Opis

O śląskich tradycjach

Świadek Historii| Anna Myszyńska (1931) Biała

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/npryzlenk2.mp3