O pracy w piekarni

Przejęcie rodzinnej piekarni – usługi – warunki prowadzenia prywatnej działalności – restrykcje i ograniczenia władz wobec rzemieślników – kłopoty aprowizacyjne – praca na gospodarstwie rolnym.

Opis

O pracy w piekarni

Świadek Historii| Krystyna Konietzka (1947) Łowkowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/piglo-konietzka.mp3