O początkach Mniejszości Niemieckiej

Świadek relacjonuje o początkach tworzenia się struktur Mniejszości Niemieckiej. Opowiada o przekazywaniu sobie informacji o tworzeniu się organizacji poprzez zebrania, które tworzyły się w różnych miejscowościach. Pani Anna opowiada również o mszy pojednania, która miała miejsce w Krzyżowej. w pierwszych fazach msza miała odbyć się na Górze św. Anny jednak świadek opowiada, iż z nieprzychylności rządu zaczęto szukać innego miejsca. Opowiada również o korzyściach wynikających z przystąpienia do Mniejszości Niemieckiej m.in. kursy językowe, turnusy a przede wszystkim możliwość spotkania się i prowadzenia rozmów w j. niemieckim

Opis

O początkach Mniejszości Niemieckiej

Świadek Historii| Anna Poremba (1956) Racławice Śląskie

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/12/O-początkach-Mniejszości-Niemiekcie-2.mp3-2.mp3