Najpierw w niemieckiej, potem w polskiej szkole

Edukacja podczas II wojny światowej – ewakuacja przed Armią Czerwoną – rekwizycje mienia prywatnego – edukacja krótko po wojnie.

Opis

Najpierw w niemieckiej, potem w polskiej szkole

Świadek Historii| Anna Schindzielorz (1936) Polska Nowa Wieś

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Anna_Schyndzielorz_grupa_PNW.mp3