Na zesłaniu w ZSRR i w sowieckich domach dziecka

Wysiedlenia Polaków w głąb ZSRR – warunki życia w obozie sowieckim – w sierocińcu – w wzorcowym domu dziecka pod Moskwą – powrót do Polski – poszukiwanie rodziny.

Opis

Na zesłaniu w ZSRR i w sowieckich domach dziecka

Świadek Historii| Leokadia Wąsik (1928) Jastrzębie Zdrój

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/nikonowicz_2.mp3