Na robotach przymusowych

Otrzymanie nakazu udania się do robót przymusowych – praca w gospodarstwie rolnym – przeniesienie się do Staniszcz Małych – relacje robotnika z gospodarzami – ucieczka jeńca – niemiecka propaganda antyradziecka wśród robotników przymusowych z Polski – skutki kontaktów Niemców z robotnikami z Polski.

Opis

Na robotach przymusowych

Świadek Historii| Antoni Strugała (1920) Szymiszów

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Antonii_Strugala_grupa_Strzelce.mp3