Na robotach przymusowych i w niewoli oraz powojenne działania odwetowe

Wkroczenie Wehrmachtu do Zawiercia – okupacja niemiecka – na robotach przymusowych na Dolnym Śląsku – losy ojca osadzonego w obozie – dyskryminacja Żydów w Zawierciu podczas wojny – jako robotnik przyfrontowy u schyłku wojny – wyłapywanie maruderów niemieckich – praca w MO po wojnie.

Opis

Na robotach przymusowych i w niewoli oraz powojenne działania odwetowe

Świadek Historii| Zbigniew Lakwa (1925) Zawiercie

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/06_zbigniew_lakwa.mp3