Moje zainteresowanie przeszłością Śląska bp

Korzenie rodzinne – zainteresowanie archeologią – praca duszpasterska w Szwecji – wyjazdy do Niemiec w latach 50. XX w. – tożsamość śląska.

Opis

Moje zainteresowanie przeszłością Śląska bp

Świadek Historii| ks. Jerzy Klichta (1944) Witowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Natalia-Wotka_Ks-Jerzy-Klichta-droga-do-duchowienstwa.mp3