Moje pierwsze lata pracy w szkole i doświadczenia z UBP (lata 50. XX w.)

Warunki nauczania w latach 50. w szkole w Myślinie – działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec znajomego kleryka – praca w szkołach w Rusinowicach i Koszęcinie.

Opis

Moje pierwsze lata pracy w szkole i doświadczenia z UBP (lata 50. XX w.)

Świadek Historii| Marian Filipiak (1934) Lubliniec

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/sobala.mp3