Mniejszość niemiecka w Siedlcu

Założenie koła DFK – formy aktywności koła – identyfikacja narodowa.

Opis

Mniejszość niemiecka w Siedlcu

Świadek Historii| Eleonora Tkotz () Siedlec

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/grobarek_4.mp3