Mniejszość niemiecka w Ostrożnicy

Stan wojenny – początki działalności organizacyjnej mniejszości niemieckiej – msze w języku niemieckim na Górze św. Anny – spotkanie w Krzyżowej – pierwsze formy aktywności.

Opis

Mniejszość niemiecka w Ostrożnicy

Świadek Historii| Maria Cichon (1929) Ostrożnica

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/mcichon2.mp3