Mniejszość Niemiecka w Ostródzie

Świadek opowiada o początkach tworzenia się Mniejszości Niemieckiej w Ostródzie. Opowiada o zaangażowaniu się na rzecz tworzenia struktur Mniejszości Niemieckiej w Ostródzie.

Opis

Mniejszość Niemiecka w Ostródzie

Świadek Historii| Henryk Hoch (1950) Ostróda

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Henryk-Hoch-montaż-cz.-1.mp3