Mniejszość niemiecka w Oleśnie

Spotkanie w Jemielnicy z Henrykiem Urbanem – represje władz wobec aktywistów mniejszości niemieckiej – starania o rejestrację – spotkanie w Krzyżowej – tworzenie lokalnych kół DFK w okolicach Olesna – starania o budowę szkoły mniejszościowej w Oleśnie.

Opis

Mniejszość niemiecka w Oleśnie

Świadek Historii| Bernard Smolarek (1932) Olesno

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/bernard-smolarek.mp3