Mniejszość niemiecka w Lublińcu

Początki działalności mniejszości niemieckiej – rodzaje aktywności – stan aktualny.

Opis

Mniejszość niemiecka w Lublińcu

Świadek Historii| Krystyna Bul (1932) Lubliniec

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kkopyto-krystynabul.mp3